Adatvédelmi Tájékoztató

Hatályos: 2019.02.01-től

Az Adatvédelmi Tájékoztató hivatalos szövege a bal oldali hasábban található. Mivel fontos nekünk, hogy a tájékoztató mindenki számára érthető legyen, a jobb oldali hasábban összefoglaltuk az egyes részek tartalmát, kiemelve a legfontosabb szabályokat. A jobb oldali hasáb kizárólag a megértést segíti, annak jogi következménye nincs.

    1.  Az adatkezelő adatai

Amennyiben megkeresné társaságunkat, leggyorsabban a kapcsolat@box-media.hu elérhetőségen léphet kapcsolatba az adatkezelővel.

A BALU-S Kft. minden hozzá beérkezett e-mailt a benne foglalt személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított maximum 2 év elteltével töröl (kivéve azon esetek, amikor a 2 év letelte után a vállalat jogos érdeke fűződik vagy törvényi előírás miatt meg kell tartani – ez esetben a jogos érdek fennállásáig vagy a törvényi rendelkezés szerinti időtartamig őrizzük meg az e-mailokat).

Az adatkezelő (és egyben e tájékoztató kiadójának) adatai:

A társaság neve: BALU-S Korlátolt Felelősségű Társaság
A társaság székhelye: 2536 Nyergesújfalu Munkácsy liget 7.
A társaság e-mail címe: kapcsolat@box-media.hu (másolat: baluskft@index.hu)
A társaság cégjegyzékszáma: 11-09-017042, mely vezetve a Tatabányai Cégbíróságon
A társaság adószáma: 22722650-1-11

2.  Az adatkezelési tájékoztató célja

A BALU-S Kft. (továbbiakban adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen tájékoztató tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen dokumentumban leírtaknak, valamint a hatályos jogszabályokban és az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

A BALU-S Kft. adatkezelésével kapcsolatos adatvédelmi tájékoztató folyamatosan elérhető a www.box-media.hu/adatvedelem címen.

Az adatkezelő jogosult jelen dokumentum tartalmának megváltoztatására, aktualizálására. Erről az érintetteket előzetesen, kellő időben tájékoztatja az adatkezelő.

A BALU-S Kft. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelme érdekében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei és partnerei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A BALU-S Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, minden tőle telhető biztonsági, technikai és szervezési intézkedést megtesz, mely az adatok biztonságát garantálja.

3.  A kezelt személyes adatok köre

3.1. A kezelt személyes adatok köre, A kezelt adatok tervezett felhasználása, jogalap és megőrzési idő

A kezelt adatok köre az 1. számú mellékletben található.

3.2.  Technikai adatok

Az adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a tevékenysége során olyan alkalmazott informatikai eszközöket választ és üzemeltet, hogy a kezelt adat:

– az arra feljogosítottak számára hozzáférhető legyen (rendelkezésre állás)

– hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége)

– változatlansága igazolható (adatintegritás)

– jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Az adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedéssel védi a jogosulatlan hozzáférések, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

Az adatkezelő az adatkezelés során megőrzi:

– a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki arra jogosult;

– a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét

– a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon jutni a kívánt adatokhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök

 3.3.  Cookie-k (sütik)

3.3.1. A sütik feladata

A sütik általános feladata:

– információkat gyűjtenek a látogatóról és eszközéről

– megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek, pl. adatok megadásakor nem kell újra begépelni őket

– megkönnyítik a weboldal használatát

– minőségi felhasználói élményt biztosítanak

A testreszabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, úgynevezett sütit (vagy angolul cookie-t) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

Sütiket használunk a tartalmak és hirdetések személyre szabásához, közösségi funkciók biztosításához, valamint weboldalforgalmunk elemzéséhez. Ezenkívül közösségi média-, hirdető- és elemező partnereinkkel megosztva az Ön weboldalhasználatra vonatkozó adatait, akik kombinálható az adatok más olyan adatokkal, amelyeket Ön adott meg számukra vagy az Ön által
használt más szolgáltatásokból gyűjtöttek. A weboldalon való böngészés kezdetén erről tájékoztató jelenik meg, ahol a felhasználó dönthet a sütik működéséről (a feltétlenül szükséges – elengedhetetlen – sütik tudomásul vételéről és a beállítási, statisztikai, illetve marketing célú sütik elfogadásáról vagy elutasításáról)

3.3.2. Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k (elengedhetetlen sütik)

Ezen sütik célja, hogy a látogató maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessen a weboldalon, használhassa annak funkcióit és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az elengedhetetlen sütik segítenek használhatóvá tenni a weboldalunkat azáltal, hogy engedélyeznek olyan alapvető funkciókat, mint az oldalon való navigáció és a weboldal biztonságos területeihez való hozzáférés. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje rendszerint a munkamenet befejezésig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a böngészésre használt eszközről.

3.3.3.Beállítások megőrzését támogató (preferenciális) cookie-k

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, amelyek megváltoztatják a weboldal magatartását, illetve kinézetét, erre példa lehet az Ön által előnyben részesített nyelv vagy a régió, amelyben tartózkodik.

3.3.4. Statisztikai cookie-k

Az adatok névtelen formában való gyűjtésén és jelentésén keresztül a statisztikai sütik segítenek a weboldal tulajdonosának abban, hogy megértse, hogyan lépnek interakcióba a látogatók a weboldallal. 

3.3.5. Marketing célú cookie-k

A marketing sütiket a látogatók weboldal-tevékenységének nyomon követésére használjuk. A cél az, hogy releváns hirdetéseket tegyünk közzé az egyéni felhasználók számára, valamint aktivitásra buzdítsuk őket, ez pedig még értékesebbé teszi weboldalunkat a tartalmakat közzétevő és a harmadik fél hirdetők számára, segítenek a remarketing tevékenységben.

3.3.6. Besorolás alatt álló / besorolással (még) nem rendelkező cookie- k

Ez ebbe a kategóriába sorolt sütik besorolással nem rendelkező sütik olyan sütik, amelyek még besorolás alatt állnak, az egyéni sütik szolgáltatóival együtt. Általában ez a kategória nem tartalmaz egyetlen sütit sem, kizárólag olyan esetben, amikor egy új süti nem kerül automatikus besorolásra és a kézi besorolás még nem történt meg.

4.  Az adatkezelés célja, módja és jogalapja

4.1. Általános adatkezelési irányelvek

A BALU-S Kft. tevékenységének adatkezelései szerződéskötésből adódóan, törvényi előírásokon vagy önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetén az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását és továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé (pl. számlázás), más esetekben pedig a szerződéskötésből adódik, hogy a benne foglalt adatokat kezelni kell.

Felhívjuk az adatkezelő részére adatot közlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulás beszerzése.

Az adatkezelés alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, kiemelten az alábbiakkal:

– Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR)

– 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságáról (Infótv.)

– 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)

– 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.)

– 2008. évi XLVIII.törvény– a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Reklámtv.)

 4.2. Az adatok fizikai tárolási helye

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, melyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatóak) a következő módon kerülnek kezelésünkbe:
egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt eszközzel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben, másfelől Ön is megadhatja adatait, ha a honlap használata során kapcsolatba kíván lépni velünk. A szerződéssel, törvényi előírásokkal kapcsolatos személyes adatokat regisztrációs lap kitöltésével vagy e-mail-on keresztüli adatközléssel adhatja, esetleg személyes /telefonos megbeszélés keretein belül adhatja meg.

  4.3. Adattovábbítás, adatfeldolgozás, adatokat megismerők köre

Az adatokat kizárólag abban az esetben továbbítjuk partnercégeink felé, amennyiben az indokolt és kellő mértékben meg tudtunk győződni arról, hogy az átadott adatok a partnercégnél is megfelelő biztonságban vannak.

Jelenleg az alábbi partnercégekkel állunk kapcsolatban, akik az adatfeldolgozásban szükséges mértékben részt vehetnek:

– Magyar Hosting Kft., 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.; info@mhosting.hu
– NSE-Audit Kft., 2536 Nyergesújfalu, Munkás utca 5. földszint 3.; info@nseaudit.hu

4.4. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, adatkezelés korlátozását, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adatkezelő fenti elérhetőségein.

4.5. Tájékoztatáshoz való jog

Az adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15-22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa. A tájékoztatás része jelen Adatvédelmi Tájékoztató, valamint személyes adatfelvétel esetén igény szerint további szóbeli tájékoztatást adunk, illetve igény szerint e-mailban is tájékoztatást nyújtunk egy konkrét felmerült kérdés kapcsán.

 4.6. Az érintett hozzáféréshez való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől igény szerint visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és
tiltakozásának joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül köteles megadni a tájékoztatást.

 4.7. Helyesbítés joga

Az érintett kérheti az adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

 4.8. Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

– Személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből az adatokat gyűjtötték vagy más módon kezelték

– Az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képző hozzájárulást és az adatkezelésnek más jogalapja nincsen

– Az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre

– A személyes adatokat jogellenesen kezelték

– A személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell

– A személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatban kerül sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, személyes adatok kezelését előíró az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése,
illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából, népegészségügy területét érintő vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási vagy statisztikai célból, közérdek alapján, vagy jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 4.9. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

– Az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, mely lehetővé teszi a személyes adatok pontosságának  ellenőrzését

– Az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását

– Az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi előterjesztéshez, érvényesítéshez vagy védelemhez

– Az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett előzetes hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

4.10. Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

 4.11. Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen,
ideértve az említett rendelkezésen alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

4.12. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkoztást

Az adatkezelő nem alkalmaz automatizált döntéshozó rendszereket és nem készít profilalkotást.

 4.13. Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja, amennyiben az adatkezelés jogosultsága hozzájáruláson alapul. Amennyiben az adatkezelésnek kizárólag hozzájáruláson alapult a jogalapja, az adatkezelést a visszavonáskor meg kell szüntetni, a visszavonást megindokolni nem kötelező.

 4.14. Bírósághoz fordulás joga

Az adatkezelő célja, hogy az ügyfeleivel, partnereivel jó kapcsolatot ápoljon, így nyitott az esetlegesen felmerülő problémák békés úton történő megoldására. Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat.

 4.15. Adatvédelmi hatósági eljárás

Panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest Pf.: 5.
Telefon: +36-1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
www.naih.hu
ugyfelszolgalat@naih.hu

Európai Online Vitarendezési Fórum: 
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU

5.  Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor minden esetben tájékoztatást adunk.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, ügyész, nyomozó-, szabálysértési-, és közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

Az adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljainak megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Összefoglalva:

Az adatkezelő: BALU-S Kft.
Velünk az alábbi címen léphetsz legegyszerűbben kapcsolatba:
kapcsolat@box-media.hu (másolat: baluskft@index.hu) – az ide érkező leveleket maximum 2 évig őrizzük meg (kiv. ha jogos érdek/törvényi előírás fűződik hozzá).

 

  

  

 

Összefoglalva:

Az adatokat kiemelt figyelemmel, a mindenkori törvényi előírás és jelen tájékoztató szerint kezeljük. 

A tájékoztató elérhető:
www.box-media.hu/adatvedelem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összefoglalva:

Csak indokolt mértékű személyes adatot kezelünk oly módon, hogy lehetőségünkhöz mérten minden elérhető technikai eszközzel védjük azokat. Kizárólag olyan eszközt (szoftver, tárhely szolgáltató stb.) alkalmazunk, mely megfelel a biztonsági követelményeinknek.

 

 

 

 

 

 

 

 

Összefoglalva:

A sütik általános információt gyűjtenek és támogatják, megkönnyítik a weboldal felhasználását.

A weboldal használatának kezdetén az elengedhetetlen sütik használatát tudomásul kell venni (ezek nélkül a weboldal nem működőképes), a beállítási, statisztikai, illetve marketing célú sütik elfogadásáról vagy elutasításáról pedig dönthet a felhasználó. Amíg nem fogadja el ezen sütik használatát, addig azok alapértelmezett állapotban nem működnek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összefoglalva:

Adatkezelési tevékenységeink:

          szerződéskötésből adódóan
          törvényi előírásokon
          önkéntes hozzájáruláson
alapulnak.

Az önkéntes hozzájárulás bármikor visszavonható, a törvényi előírások szerint kezelt adatokat a tv.-ben foglaltak szerint, a szerződéskötésből adódóan kezelt adatokat a szerződés lejártáig kezeljük. Vannak olyan esetek, amikor a szerződés lejárt, tehát az adatkezelést e szerint meg kellene szűntetni, viszont törvényi előírás szerint továbbra is meg kell őrizni. Ilyenkor a hosszabb időszakot kell figyelembe venni.

Az adatkezelést a hatályos jogszabályi előírások szerint kezeljük.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összefoglalva:

Adatfeldolgozásra kizárólag olyan cégeket bízunk meg, akik garantálni tudják, hogy a személyes adatok legalább olyan biztonságban lesznek, mintha mi kezelnénk.

 

 

Összefoglalva:

Az adatközlő különböző jogokkal élhet. Főbb jogai:

          tájékoztatáshoz való jog
          hozzáféréshez való jog
          helyesbítés joga
          törlés joga
          korlátozás joga
          adathordozás joga
          tiltakozás joga
          automatizált döntéshozatal és profilalkotás esetén megillető jogok (cégünk nem alkalmaz automatizált döntéshozó és profilalkotó rendszereket, így e rész nem releváns)
          visszavonás joga
          bírósági eljárás kérésének joga
         Adatvédelmi Hatóság kapcsolatfelvételi joga

Amennyiben bármely joggal kapcsolatban felvilágosításra lenne szüksége vagy élni szeretne jogaival, készséggel állunk rendelkezésére az 1. pontban leírt kapcsolat felvételi címen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Összefoglalva:

Amennyiben olyan adatkezelésről van szó, melyet jelen tájékoztató nem tartalmaz, arról előzetes tájékoztatást adunk.

Jogosultak egyes hatóságok tájékoztatás, adatközlés kérésére, melyet pontos cél és adatok köre megjelölés esetén kötelesek vagyunk kiadni, de csak olyan mértékben amely a megkeresés céljainak megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Az adatvédelmi tájékoztató letöltéséért kattintson ide.

Az adatvédelmi tájékoztató 1. számú mellékletének letöltéséért kattintson ide.

Close Menu